Ukážky z najnovšej tvorby

29.08.2018 08:38
Deň pracovného pokoja                 Rehoľník v bielom sa pýta, aké zvieratká nakreslili. Nadol a do strán pohybuje mikrofónom tam, odkiaľ by mohol prísť detský hlas. Mama sa o mňa opiera, a tak okamžite...

Kontakt

Trnavský literárny almanach 0908423790 trnavsky.literarny.almanach@gmail.com