Činnosť TO SSS

  V roku 2016 pokračovala trnavská odbočka aj organizovaním pravidelných pondelkových literárnych stretnutí členov i sympatizantov krajskej odbočky, ktorých hlavnou témou je literatúra a poézia. V roku 2016 sa uskutočnilo päť stretnutí, na ktorých sa popri...
  Aj v roku 2015 sa členovia odbočky usilovali vytvoriť viacero projektov, resp. rozvíjať úspešne rozbehnuté podujatia, ktorých zámerom bolo umeleckými prostriedkami priblížiť tvorbu autorov združených v odbočke – v reprezentačných priestoroch Divadla Jána Palárika...
  Odbočka Spolku slovenských spisovateľov v Trnave vznikla na jeseň roku 2013. Už v roku 2014 priamo pripravila a zúčastňovala sa na deviatich literárnych podujatiach. V rámci nich v Divadle Jána Palárika v Trnave ponúkla širokej verejnosti literárne...

Kontakt

Trnavský literárny almanach 0908423790 trnavsky.literarny.almanach@gmail.com