Viliamovi Turčánymu

TRNAVSKÝ (K)RAJ   Boh rozsypal básne pod Malé Karpaty, vinice pokľakli k modlitbe do trávy. Parná sa strofami poetov kľukatí, v oltárnych kalichoch, kalichoch krvavých.   V trnavskom edene nazbieram sonety, Pane, Ty máš slová večného života. Premieňaš chlieb na verš a víno...
Gabriela Gotthardová Stretnutie s bardom.pdf (2839035) - celý článok na stiahnutie              Neraz si s vďakou spomínam na prvé stretnutie s naším vzácnym oslávencom. Bolo to dávno – koncom apríla 1969 vo vlaku z Trnavy do Piešťan (14 dní po...

Kontakt

Trnavský literárny almanach 0908423790 trnavsky.literarny.almanach@gmail.com