Pavol Stanislav Pius predstavil v knižnici Juraja Fándlyho svoju novú básnickú zbierku Pod a nad.

05.06.2017 19:51

Kontakt

Trnavský literárny almanach 0908423790 trnavsky.literarny.almanach@gmail.com